Ga naar de inhoud

Welkom bij BinnenInn

BinnenInn is een plek in het stadshart van Lelystad gericht op zingeving, beschouwing, gastvrijheid en ontmoeting voor mensen en groepen van hoog- en laagopgeleiden, jong en oud, vanuit verschillende culturen en achtergronden,  ongeacht komaf,  kleur, geloof of geaardheid.  

WIE ZIJN WIJ?

BinnenInn is een bijzonder fijne plek, midden in Lelystad. Een plek van licht, van rust, van veiligheid en van warmte. Daarom is BinnenInn een plek van betekenis. Van betekenis voor de wereld in het algemeen en Lelystad in het bijzonder. Van binnenuit gericht op de ander. Dat is BinnenInn.

Wij zijn een stichting die bestaat uit de fairtrade cadeauwinkel De Wereldwinkel, boekhandel De Fakkel, koffiebranderij de Man met de Baard, tweedehands winkel De Groene Sluis, De Ontmoetingskerk en Het Anker. Daardoor kan je bij ons genieten van een heerlijke kop koffie terwijl je lekker zit in de stoelen van De Groene Sluis. Ook kan je de leukste cadeaus en boeken bij ons kopen of een goed gesprek maken of inplannen met onze medewerkers.

De stichting BinnenInn Lelystad wil een plek zijn om tot rust te komen in de huidige tijd, om bij te tanken. Soms een inspiratiebron, soms een vluchtheuvel. Een ontmoetingsplek voor alle bewoners van Lelystad zijn.

ONZE DOELSTELLING

De stichting BinnenInn Lelystad wil een plek zijn om tot rust te komen in de huidige tijd, om bij te tanken. Soms een inspiratiebron, soms een vluchtheuvel. Een ontmoetingsplek voor alle bewoners van Lelystad zijn. BinnenInn is een plek in het Stadshart van Lelystad gericht op zingeving, beschouwing, gastvrijheid en ontmoeting voor mensen en groepen van hoog-en laagopgeleiden, jong en oud, vanuit verschillende culturele achtergronden, ongeacht komaf, kleur, geloof, of geaardheid. Ook heeft BinnenInn aandacht voor bijzondere doelgroepen. We bieden ze een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, en zich kunnen uiten zonder veroordeeld te worden.

ONS BELONINGSBELEID

Bij BinnenInn Lelystad hanteren wij onderstaande uitgangspunten aangaande het financieel beleid:

  • Wij gaan zorgvuldig om met onze financiële middelen, dus bijvoorbeeld geen belangenverstrengeling.
  • Wij hanteren het vier-ogen principe.
  • Onze jaarrekening is voor 1 april van elk jaar gereed, is transparant en publiceren wij op onze website.
  • In onze jaarrekening is duidelijk waaraan de donaties zijn besteed en wat hiermee is bereikt.
  • Wij informeren onze donateurs regelmatig en nemen hun eventuele suggesties serieus.
  • Er is een externe kascontrolecommissie die de boekhouding en de jaarrekening controleert.

Al het werk bij BinnenInn wordt uitgevoerd door vrijwilligers, zonder financiële vergoeding. Ook bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Alleen voor de coördinatoren is op termijn, als de financiële situatie dat toestaat, een vergoeding voorzien omdat van hen verwacht wordt dat zij 2 dagen in de week of meer werken voor BinnenInn.

Download hier: